โ–ธโ–ธ
 • ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Caesium
 • ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ะฆะตะทั–ะน
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ ้Šซ
 • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Cesium
 • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Césium
 • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช CŠsium
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ืฆื–ื™ื•ื
 • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Cesio
 • ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ใ‚ปใ‚ทใ‚ฆใƒ 
 • ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Césio
 • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Cesio
 • ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Cesium
 • ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ะฆะตะทะธะน
 • Space group: Im-3m
 • Space group number: 229
 • Structure: bcc (body-centred cubic)
 • Cell parameters:
  • a: 614.1 pm
  • b: 614.1 pm
  • c: 614.1 pm
  • α: 90.000°
  • β: 90.000°
  • γ: 90.000°

You may view the structure of caesium:

Caesium crystal structure image (ball and stick style)
Caesium crystal structure image (ball and stick style).
Caesium crystal structure image (space filling style)
Caesium crystal structure image (space filling style).
The closest Cs-Cs separation is 532 nm implying a caesium metallic radius of 266 nm.

References

C. E. Weir, G. J. Piermarini, and S. Block, J. Chem. Phys., 1971, 54, 2768.