[Np(O)(μ₂–O)(μ₂-O₂CPh)(Phen)]

Formula Unicode styled: 
[Np(O)(μ₂–O)(μ₂-O₂CPh)(Phen)]
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Benzoato)-(μ₂-oxo)-oxo-(1,10-phenanthroline)-neptunium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX5L4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX5L4
Summary of calculated classifications: 
Np«V5C7OVE20B9Z0X5L4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N2O5
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
JFDCRUXPOWTAQJ-UHFFFAOYSA-N