[Al(C₃H₅-κC)₂(Thf)₃]⊕

Formula Unicode styled: 
[Al(C₃H₅-κC)₂(Thf)₃]⊕
Compound name(s): 
Diallyl-(tris(tetrahydrofuran))-aluminium(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
5
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L3]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L2
Summary of calculated classifications: 
Al«V3C5OIIIE10B5Z0X2L3»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
C2O3
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
QLPGFDMOXXHISW-UHFFFAOYSA-N