[Mo(NO)(η⁴-C₄H₆)(Cp)]

Formula Unicode styled: 
[Mo(NO)(η⁴-C₄H₆)(Cp)]
Compound name(s): 
(η-Buta-1,3-diene)-nitrosyl-(η-pentamethyl-cyclopentadienyl)-molybdenum
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L5Z1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L4
Summary of calculated classifications: 
Mo«V4C6OOE18B8X2L5Z1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d2
Attached atoms: 
C9N1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
RYWNZDLZYPDTLS-UHFFFAOYSA-N