[Gd(O₂NO-κ²O)₄(Bpy)]⊖

Formula Unicode styled: 
[Gd(O₂NO-κ²O)₄(Bpy)]⊖
Compound name(s): 
(2,2'-bipyridyl)-tetrakis(nirato-O,O)-gadolinium(1-)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
10
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4L6]-
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L7
Summary of calculated classifications: 
Gd«V3C10OIIIE27B10Z0X4L6»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N2O8
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
UFAKDKZNRFCEOJ-UHFFFAOYSA-N