[Pd{S(CH₂)₄O-κS}₄]²⊕

Formula Unicode styled: 
[Pd{S(CH₂)₄O-κS}₄]²⊕
Compound name(s): 
tetrakis(1,4-oxathiane-S)-palladium(2+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
2+
Attached groups: 
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[ML4]2+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L2
Summary of calculated classifications: 
Pd«V2C4OIIE16B4Z0X0L4»2⊕
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d8
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d8
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d8
Attached atoms: 
S4
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
IVKOFICTAVUGIE-UHFFFAOYSA-N