Valence Number (VN) vs. Coordination Number (CN) list

Valence number (VN) vs. Coordination number (CN) for vanadium (V)

Valence number (VN) chosen: 1
Coordination number (CN) chosen: 6
Element chosen: V
Select any formula to view further details for that compound.

Element ID Formula VCBOLEXZ±
V3982cis–[V(F)₂(Bpy)₂]⊖V1C6OIE16B6Z0X2L4»
V4029trans–[V(Br)(Me₃SiOC≡COSiMe₃)(Dmpe)₂]V1C6OIE16B6Z0X1L5»
V4014trans–[V(CNBuᵗ)₂(Dmpe)₂]⊕V1C6OIE16B6Z0X0L6»
V4063trans–[V(I)(CO)₂(MeC≡CMe)(PMe₂Ph)₂]V1C6OIE16B6Z0X1L5»
V4099[V(CNXy)₆]⊕V1C6OIE16B6Z0X0L6»
V80039[V(Cp)(η⁶-C₆H₆)]V1C6OIE16B6Z0X1L5»
V4086[V(C₂H₄)(PMe₃)₂(Cp)]V1C6OIE16B6Z0X1L5»
V4153[V(PhC≡CPh)(PMe₃)₂(Cp)]V1C6OIE16B6Z0X1L5»
V4185[V(η⁶-C₆H₃Me₃)₂]⊕V1C6OIE16B6Z0X0L6»
V80038[V(η⁶-C₆H₆)₂]⊕V1C6OIE16B6Z0X0L6»
V4186[V(η⁶-C₇H₈)₂]⊕V1C6OIE16B6Z0X0L6»

Total number of compounds: 11