Valence Number (VN) vs. Bond Number (BN or LBN) list

Valence number (VN) vs. Ligand bond number (BN or LBN) for strontium (Sr)

Valence number (VN) chosen: 2
Ligand bond number (BN) chosen: 10
Element chosen: Sr
Select any formula to view further details for that compound.

Formula VCBOLEXZ±
[Sr(15-crown-5-κ⁵O)₂]²⊕Sr«V2C10OIIE20B10Z0X0L10»2⊕
[Sr(ClO₄-κ²O)₂(18-crown-6-κ⁶O)]Sr«V2C10OIIE20B10Z0X2L8»
[Sr(C₈H₁₆O₅-κ⁵O)₂]²⊕Sr«V2C10OIIE20B10Z0X0L10»2⊕
[Sr(NCS-κN)₂(heptaethylene glycol-κ⁸O)]Sr«V2C10OIIE20B10Z0X2L8»
[Sr(OH₂)₂(2,2,2-cryptand-κ⁶O,κ²N)]²⊕Sr«V2C10OIIE20B10Z0X0L10»2⊕
[Sr(OH₂)₂(heptaethylene glycol-κ⁸O)]²⊕Sr«V2C10OIIE20B10Z0X0L10»2⊕
[Sr(O₂NO-κ²O)(Teg-κ⁴O)₂]⊕Sr«V2C10OIIE20B10Z0X1L9»
[Sr(O₂NO-κ²O)₂(18-crown-6-κ⁶O)]Sr«V2C10OIIE20B10Z0X2L8»
[Sr(O₂NO-κ²O)₂(C₁₀H₂₀O₆-κ⁶O)]Sr«V2C10OIIE20B10Z0X2L8»
[Sr(O₂NO-κ²O)₂(OH₂)(15-crown-5-κ⁵O)]Sr«V2C10OIIE20B10Z0X2L8»
[Sr(O₂NO-κ²O)₂(OH₂)₂(12-crown-4-κ⁴O)]Sr«V2C10OIIE20B10Z0X2L8»
[Sr(O₂S(OH)O)₂(18-crown-6-κ⁶O)]Sr«V2C10OIIE20B10Z0X2L8»

Total number of compounds: 12