Valence Number (VN) vs. Bond Number (BN or LBN) list

Valence number (VN) vs. Ligand bond number (BN or LBN) for erbium (Er)

Valence number (VN) chosen: 3
Ligand bond number (BN) chosen: 7
Element chosen: Er
Select any formula to view further details for that compound.

Formula VCBOLEXZ±
[Er(Cl)(Cp)(Tp*-κ³N)]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Cl){η⁵-C₅H₂(Buᵗ)₃}₂]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Cl)₂(Thf)₅]⊕Er«V3C7OIIIE25B7Z0X2L5»
[Er(Cl)₂(μ₂-Cl)(Diglyme-κ³O)]₂Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Cl)₃(Dme)₂]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Cl)₃(NCMe)₂(OH₂)₂]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Cl)₃(OH₂)(Diglyme-κ³O)]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Cl)₃(OH₂)₄]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Cl)₃(Py)₄]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Cl)₃(Thf)(Diglyme-κ³O)]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Cl)₃(Triglyme-κ⁴O)]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(NCMe)(Se₂PPh₂)₃]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(NCS-κN)₇]⁴⊖Er«V3C7OIIIE25B7Z0L0X7»4⊖
[Er(OC₆F₅)₃(Dme)₂]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(OC₆F₅)₃(Py)₄]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(OH₂){O=C(NHMe)₂}₆]³⊕Er«V3C7OIIIE25B7Z0X0L7»3⊕
[Er(OH₂){OC(Buᵗ)CHC(Buᵗ)O}₃]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(OH₂)₂{OCMe(NMe₂)-κO}₅]³⊕Er«V3C7OIIIE25B7Z0X0L7»3⊕
[Er(OH₂)₄{OCMe(NMe₂)-κO}₃]³⊕Er«V3C7OIIIE25B7Z0X0L7»3⊕
[Er(OH₂)₅(OPCy₃)₂]³⊕Er«V3C7OIIIE25B7Z0X0L7»3⊕
[Er(OH₂)₅(OPPh₃)₂]³⊕Er«V3C7OIIIE25B7Z0X0L7»3⊕
[Er(SC₆F₅)₃(Dme)₂]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»
[Er(Tp-κ³N)(Tpp)]Er«V3C7OIIIE25B7Z0X3L4»

Total number of compounds: 23