Oxidation Number (ON) vs. Coordination Number (CN) list

Coordination number vs. oxidation number for vanadium (V)

Element chosen: V
Oxidation number (ON) chosen: 5
Coordination number (CN) chosen: 4
Select any formula to view further details for that compound.

Formula VCBOLEXZ±
catena–1D-[V(O)₂(μ₂–O)]⊖V«V5C4OVE12B6Z0L0X6»
[V(CH₂SiMe₃)₃(O)]V«V5C4OVE10B5Z0L0X5»
[V(Cl)(NPPh₃)₃]⊕V«V5C4OVE14B7Z0X4L3»
[V(Cl)(OCH₂CH₂O)(O)]₂V«V5C4OVE10B5Z0L0X5»
[V(Cl)₂(NPrⁱ₂)(=NBuᵗ)]V«V5C4OVE12B6Z0X5L1»
[V(Cl)₂(O)₂]⊖V«V5C4OVE16B8Z0X6L2»
[V(Cl)₃(=NSiMe₃)]V«V5C4OVE10B5Z0L0X5»
[V(F)(O)(O₂)₂]²⊖V«V5C4OVE14B7Z0L0X7»2⊖
[V(F)₂(O)(NPPh₃)]V«V5C4OVE12B6Z0X5L1»
[V(Mes)₃(O)]V«V5C4OVE12B6Z0X5L1»
[V(NEt₂)₄]⊕V«V5C4OVE16B8Z0X4L4»
[V(NPh₂)₃(⭀NMe)]V«V5C4OVE18B9Z0X5L4»
[V(O)(O₂)₂(NH₃)]⊖V«V5C4OVE14B7Z0X6L1»
[V(OC₆H₃Prⁱ₂-2,6)₃(O)]V«V5C4OVE10B5Z0L0X5»
[V(OMes)₃(O)]V«V5C4OVE10B5Z0L0X5»
[V(OSiMe₃)₂(O)₂]⊖V«V5C4OVE12B6Z0L0X6»
[V(OSiPh₃)₂(O)₂]⊖V«V5C4OVE12B6Z0L0X6»
[V(OSiPh₃)₃(O)]V«V5C4OVE10B5Z0L0X5»
[V(S)₄]³⊖V«V5C4OVE18B9Z0X8L1»3⊖
[V{N(SiMe₃)₂}₂{SeSi(SiMe₃)₃}(Se)]V«V5C4OVE16B8Z0X5L3»

Total number of compounds: 20