Oxidation Number (ON) vs. Coordination Number (CN) list

Coordination number vs. oxidation number for selenium (Se)

Element chosen: Se
Oxidation number (ON) chosen: 2
Coordination number (CN) chosen: 2
Select any formula to view further details for that compound.

Formula VCBOLEXZ±
[N(Se₂CH₆H₄-κ²Se)]⊕Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[S(SeC₆F₅)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Br)(C₆H₂Buᵗ₃)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Br)(Mes)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Bz)(CN)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(CH₂COPh)(CN)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(CH₂COPh)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(CH₂CO₂H)(CHPh₂)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(CH₂CO₂H)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(CH₂SnPh₃)(C₆H₄OMe)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Cl)(Mes)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(CN)(C₆H₄NO₂)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(CN)(Mes)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(CN)(Ph)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(CN)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Cp*-κC)(Fc)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Cp*-κC)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(C₃H₅-κC)(CHPh₂)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(C₆F₅)(CN)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(C₆F₅)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(C₆H₂Buᵗ₃)(Me)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Dedtc)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Me)(SeMe₂)]⊕Se«V2C2OIIE8B2Z0X1L1»
[Se(Ph)(OH)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Ph)(PCy₃)]⊕Se«V2C2OIIE8B2Z0X1L1»
[Se(Ph)(PMePh₂)]⊕Se«V2C2OIIE8B2Z0X1L1»
[Se(Ph)(SCN-κS)]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Ph){SC(NH₂)₂}]⊕Se«V2C2OIIE8B2Z0X1L1»
[Se(Ph)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(SC(O)Ph-κS)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(SCN-κS)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(SMe)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(SO₂Ph)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(SO₂Tol)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(S₂PEt₂-κS)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se(Tol-p)₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se{Au(PPh₃)}(=C(NH₂)₂)]⊕Se«V4C2OIIE8B3Z0L0X3»
[Se{N(SiMe₃)₂}₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[Se{SC(NH₂)₂}₂]²⊕Se«V2C2OIIE8B2Z0X0L2»2⊕
[Se{S₂P(OEt)₂-κS}₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»
[S{SeC(SiMe₃)₃}₂]Se«V2C2OIIE8B2Z0L0X2»

Total number of compounds: 41