Oxidation Number (ON) vs. Coordination Number (CN) list

Coordination number vs. oxidation number for lithium (Li)

Element chosen: Li
Oxidation number (ON) chosen: 1
Coordination number (CN) chosen: 5
Select any formula to view further details for that compound.

Formula VCBOLEXZ±
equatorial–[Li(FBF₃)(Dme)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X0L5»
equatorial–[Li(PH₂)(Dme)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
equatorial–[Li(SO₃CF₃-κO)(Phen)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
trans–[Li₂(μ₂-C₈H₆)(Dme)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(AsH₂)(Dme)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(Br)(12-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(Br)(Dme)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(Br)(Phen)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(Cl)(12-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(Cl)(Dme)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(ClO₄-κO)(Phen)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(Dme)(Cp)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(I)(Dme)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(NCS-κN)(12-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(NCS-κN)(16-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(NCS-κN)(benzo-13-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(NPh₂)(12-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(N₃)(12-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(OHMe)(Phen)₂]⊕Li«V1C5OIE10B5Z0X0L5»
[Li(OH₂){(HOCH₂CH₂)₃N-κN,κ³O}]⊕Li«V1C5OIE10B5Z0X0L5»
[Li(OH₂)₅]⊕Li«V1C5OIE10B5Z0X0L5»
[Li(ONO₂-κO)(Phen)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(ONO₂-κO){NH(COMe)₂-κ²O}₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(PH₂)(Dme)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(SCPh₃)(12-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(SO₃CF₃-κO)(12-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(SO₃CF₃-κO)(Phen)₂]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(Thf)(12-crown-4-κ⁴O)]⊕Li«V1C5OIE10B5Z0X0L5»
[Li(TMEDA-κ²N)(Cp*)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(TMEDA-κ²N){η⁵-C₅H₂(SiMe₃)₃}]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(TMEDA-κ²N){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li(μ₂-Br)(Pmdta-κ³N)]₂Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»
[Li{N(SiMe₃)₂}(12-crown-4-κ⁴O)]Li«V1C5OIE10B5Z0X1L4»

Total number of compounds: 33