cis,cis,trans–[Fe(H)(NCS-κN)(Dppe-κ²P)₂]

Formula Unicode styled: 
cis,cis,trans–[Fe(H)(NCS-κN)(Dppe-κ²P)₂]
Compound name(s): 
Hydrido-isothiocyanato-bis(1,2-diphenylphosphinoethane-P,P')-iron
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4
Summary of calculated classifications: 
C«V4C2OIVE8B4Z0L0X4»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N1S1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
HYHWFDCZTGVPOI-UHFFFAOYSA-N
Formula Unicode generic: 
cis,cis,trans–[Fe(H)(NCS-κN)(Dppe-κ²P)₂]