[Rh(η⁴-Nbd)(η⁶-C₇H₈)]⊕

Formula Unicode styled: 
[Rh(η⁴-Nbd)(η⁶-C₇H₈)]⊕
Compound name(s): 
(η⁴--Norbornadiene)-(η⁶-toluene)-rhodium(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
5
[MLXZ]𝘲 class: 
[ML5]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1L4
Summary of calculated classifications: 
Rh«V1C5OIE18B5Z0X0L5»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d8
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d8
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d8
Attached atoms: 
C10
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
PDOQFNVTQFDKMV-UHFFFAOYSA-N